TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN QUÝ CÁP

188 Hòn Khói, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


   Số lượt truy cập

322374

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
 
  VĂN BẢN VÀ THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG
THƯ MỜI XEM VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC BỔNG "THẮP SÁNG ƯỚC MƠ"

                    Nhằm quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần, vật chất cho các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường. Trường THPT Trần Quý Cáp tổ chức Hội diễn văn nghệ gây quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” vào lúc 19h00, thứ 7 ngày 21/03/2015 tại trường THPT Trần Quý Cáp, 188 Hòn Khói, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Xem file đầy đủ tại đây.


   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Bản quyền thuộc trường THPT Trần Quý Cáp, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3 670656 - (058) 3 670595 - (058) 3 849165
Fax : (058)........
Email: c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Phát triển bởi PSC
(08)22171381