Ban lãnh đạo
 • Trần Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng phụ trách
  • Điện thoại:
   0905040355
  • Email:
   tcminh.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   058.3.670595 - 0905453909
  • Email:
   pnphuong.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều