Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Nam
Tổ phó Phạm Ngọc Nam
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều