Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng CDNN VC và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm./.

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều