Công văn số 2544/SGDĐT-VP về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Đính kèm Công văn của Bộ Tư pháp.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” nhằm tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Tư pháp tổ chức; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều