Công văn số 2626/SGDĐT-GDTrHTX về việc hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục trung học (GDTrH) và Giáo dục thường xuyên (GDTX); để các đơn vị chủ động tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết Học kỳ I, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (GDTX-HN), Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và các trường trung cấp nghề, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang có tổ chức dạy văn hóa Chương trình GDTX cấp Trung học phổ thông (gọi chung là các đơn vị) một số nội dung sau:

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều