Công văn số 2634/SGDĐT-GDTrHTX giải quyết các khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2019

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Thực hiện Công văn số 11210/UBND-KGVX ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết các khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông thực hiện các nội dung sau:

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều