Kế hoạch số 145/KH-CĐN về việc Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X năm 2020

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-LĐ ngày 23/10/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn và Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp như sau:

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều