Thông tin chi tiết:
Trần Công Minh
Họ và tên Trần Công Minh
Ngày tháng năm sinh 20/02/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại 0905040355
Email tcminh.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quê quán: Tuy An - Phú Yên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều