Ban lãnh đạo
 • Đỗ Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên - Trưởng Ban thanh tra nhân dân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban TT nhân dân

 • Phạm Thị Bích Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Trưởng Ban Nữ công

Tin tức
Tin đọc nhiều