Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

UV BCH

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều