Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Kim Thùy
Họ và tên Đặng Thị Kim Thùy
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên - Kế toán Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều