Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Hương Lan
Họ và tên Đỗ Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên - Trưởng Ban thanh tra nhân dân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Trưởng Ban TT nhân dân

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều