Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Liên
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ P. Chủ tịch Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều