Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Tài
Họ và tên Phạm Văn Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

BCH Công đoàn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều