Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Bích Ly
Họ và tên Phạm Thị Bích Ly
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

 Trưởng Ban Nữ công

BCH CĐ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều