Thông tin chi tiết:
Trương Thùy Linh Kiều
Họ và tên Trương Thùy Linh Kiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Uỷ viên - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

UV BCH CĐ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều