Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Kim Thùy
Họ và tên Đặng Thị Kim Thùy
Giới tính Nữ
Chức vụ Chi ủy
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Chi ủy

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều