Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Việt
Họ và tên Nguyễn Văn Việt
Giới tính Nam
Chức vụ Chi ủy
Trình độ Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều