Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Phượng
Họ và tên Phạm Ngọc Phượng
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư chi bộ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó Bí thư chi bộ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều