Thông tin chi tiết:
Trần Công Minh
Họ và tên Trần Công Minh
Ngày tháng năm sinh 20/02/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư chi bộ
Trình độ Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều