Thông tin chi tiết:
Cao Xuân Hải
Họ và tên Cao Xuân Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư Đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Bí thư Đoàn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều