Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó (Phụ trách nhóm Hóa học)
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Hóa

 • Trương Tấn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Sinh

 • Thái Doãn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Sinh

 • Hồ Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Hóa

Tin tức
Tin đọc nhiều