Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thanh Thủy
Họ và tên Bùi Thị Thanh Thủy
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ phó (Phụ trách nhóm Hóa học)
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ Hóa

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều