Thông tin chi tiết:
Hồ Xuân Nam
Họ và tên Hồ Xuân Nam
Giới tính Nữ
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ Hóa

Giáo viên Hóa học

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều