Thông tin chi tiết:
Lê Thị Khánh Vinh
Họ và tên Lê Thị Khánh Vinh
Giới tính
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ Hóa

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều