Thông tin chi tiết:
Trần Thị Lệ Trinh
Họ và tên Trần Thị Lệ Trinh
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng (phụ trách nhóm Sinh)
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều