Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Hà
Họ và tên Lê Thanh Hà
Giới tính
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quê quán: Khánh Hòa

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều