Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kim Thảo
Họ và tên Lê Thị Kim Thảo
Giới tính
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tin học

Giáo viên Tin

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều