Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Phương
Họ và tên Trần Ngọc Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ phó (phụ trách nhóm Tin học)
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên Tin học

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều