Thông tin chi tiết:
Phạm Đình Hùng
Họ và tên Phạm Đình Hùng
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều