Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Bích Ly
Họ và tên Phạm Thị Bích Ly
Giới tính
Chức vụ Tổ phó
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều