Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Trang
Họ và tên Nguyễn Minh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Sử - GDCD

Giáo viên Lịch sử

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều