Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kiều Oanh
Họ và tên Trần Thị Kiều Oanh
Giới tính Nam
Chức vụ Nhóm trưởng nhóm Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Sử - GDCD

Giáo viên Lịch sử

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều