Ban lãnh đạo
 • Võ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng (phụ trách nhóm Thể dục)
 • Nguyễn Văn Chế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thể dục - GDQP

 • Huỳnh Hà Duy Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó (Phụ trách GDQPAN)
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thể dục - GDQP

 • Lê Chí Thãnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thể dục - GDQP

Tin tức
Tin đọc nhiều