Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Kim Thùy
Họ và tên Đặng Thị Kim Thùy
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều