Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Việt
Họ và tên Nguyễn Văn Việt
Ngày tháng năm sinh 01/11/2017
Giới tính
Chức vụ Thư ký HĐ, Thành viên
Email nvviet.c3tqcap@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Thư ký HĐ, GV Toán

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều