Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Nam
Họ và tên Phạm Ngọc Nam
Giới tính
Chức vụ Tổ phó
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều