Thông tin chi tiết:
Kiều Gia Giàu
Họ và tên Kiều Gia Giàu
Giới tính Nam
Chức vụ Thành viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều