Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Hạnh
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng (Văn thư)
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều