A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1101/UBND-KGVX ngày 10/02/2020 về việc triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2019), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2013); Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Lập hồ sơ lưu trữ, công khai rộng rãi nội dung Thông tư số 40/2013, Thông tư số 25/2019 trên Cổng thông tin điện tử, các bản tin tại đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh biết và thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Chi tiết xem các văn bản đính kèm./.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều